Press "Enter" to skip to content

Mieszkanka Olsztyna to… olszanka

Mieszkaniec Olsztyna to olszak.

Mieszkanka Sopotu to soponka.

Mieszkaniec Sopotu to sopotanin.

😁😁

😁😁

Be First to Comment

Dodaj komentarz