Press "Enter" to skip to content

Eliminacje do II Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego „Rozwiąż język!”

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy Was do wzięcia udziału w eliminacjach szkolnych do II Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego „Rozwiąż język!”. Zgłaszajcie się do swoich polonistów do dn. 04.02.22r. 😉

Zapoznajcie się z regulaminem:

REGULAMIN

II Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego „Rozwiąż język!”

dla uczniów klas V VIII szkoły podstawowej

  1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Józefa Hallera w Gdańsku

  1. Cele konkursu:

─ poszerzanie i pogłębianie świadomości językowej, ortograficznej, interpunkcyjnej uczniów,

─ rozwijanie zainteresowania uczniów językiem ojczystym,

─ propagowanie poprawności językowej.

2. Konkurs  jest bezpłatny i zostanie przeprowadzany w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria V – VI klasy

II kategoria ─ VII – VIII klasy

Uczniowie piszą test (45-minutowy) z gramatyki języka polskiego: fonetyki, składni, słowotwórstwa, fleksji, frazeologii, interpunkcji oraz ortografii

3. Konkurs jest trzyetapowy.

I etap – eliminacje szkolne (samodzielnie przygotowują i przeprowadzają szkolne komisje konkursowe)

II etap – półfinał (przygotowuje  i przeprowadza wojewódzka komisja konkursowa w SP 48)

III etap –  finał wojewódzki (przygotowuje i przeprowadza wojewódzka komisja konkursowa w SP 48)

W II etapie konkursu bierze udział maksymalnie 2 uczniów z każdej kategorii wiekowej reprezentujących szkołę (wytypowanych w drodze eliminacji szkolnych).

W III  etapie konkursu biorą udział uczniowie, którzy otrzymali min. 70% punktów.

Be First to Comment

Dodaj komentarz